شرکت جاپاتک در زمینه طراحی و ساخت سازه های فضاکار و پاشامی و نقشه برداری

شرکت جاپاتک
پیشرو در طراحی و ساخت سازه های فضاکار و پاشامی، ساختمان سازی مدرن و نقشه برداری

درباره شرکت جاپاتک

شرکت جاپاتک در سال 1371 در زمینه نقشه برداری و راهسازی و تاسیسات شهری تاسیس شد و تا کنون چندین پروژه پلسازی و تعریض و راهسازی را با موفقیت به اتمام رسانیده است. این شرکت در زمینه ساختمان سازی نیز فعالیت خود را گسترد و چند پروژه در کارنامه خود دارد.
در سال 1388 این شرکت با تمرکز بر روی طراحی و ساخت سازه های فضاکار و سازه های پاشامی (چادری)، به عضویت پارک علم و فن آوری کرمانشاه در آمد. با این رویکرد جدید چندین پروژه موفق و دارای نوآوری و دانش فنی را به اتمام رساند و هم اکنون مرحله تجاری سازی را طی میکند. این شرکت طی تفاهم نامه ای با شرکت سازه های فضایی ایران (سفیرا) ، از تجارب و خدمات مشاوره و آزمایشگاهی آن شرکت جهت انجام پروژه های خود استفاده میکند.